Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for xu Sheng 22 found (65 total)

alternate case: Xu Sheng

The Great Sage, Heaven's Equal (958 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

Stories from a Chinese Studio (1740). It revolves around Shandong native Xu Sheng, who initially rejects the existence of Sun Wukong but gradually becomes
List of CPBL Manager of the Year Award (45 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Uni-President Lions 60 37 3 1997 Xu Sheng-ming(徐生明) Wei Chuan Dragons 46 46 4 1998 Xu Sheng-ming(徐生明) Wei Chuan Dragons 56 48 1 1999 Xu Sheng-ming(徐生明) Wei Chuan Dragons
Xu Chang's rebellion (1,040 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
himself "Emperor of the Brightness of Yang", while appointing his father Xu Sheng "King of Yue", formally reviving the ancient state of the same name that
Piezophototronics (617 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
piezoelectric materials. Yang, Qing; Guo, Xin; Wang, Wenhui; Zhang, Yan; Xu, Sheng; Lien, Der Hsien; Wang, Zhong Lin (4 October 2010). "Enhancing Sensitivity
Lurgrotte (1,457 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Thomas; Fabel, Derek; Fiebig, Markus; Häuselmann, Philipp; Sahy, Diana; Xu, Sheng; Stüwe, Kurt (2010). "Young uplift in the non-glaciated parts of the Eastern
Chen Hanwei (108 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
许振辉 Time after Time 我来自1997 Fang Wei Zhong 方伟忠 The Guest People 客家之歌 Hu Xu Sheng 胡旭生 1999 Millennium Bug 千年虫 Zhuang Ming Xuan 庄明轩 2000 Knotty Liaison 爱情百科
Yue (state) (1,661 words) [view diff] exact match in snippet view article
172 CE, he declared the state of Yue restored and appointed his father Xu Sheng as "King of Yue". The rebels were crushed in 174. In Chinese astronomy
Inherent safety (1,561 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
product throughput Kletz originally used the word attenuation Park, Sunhwa; Xu,Sheng; Rogers,William; Pasman,Hans; El-Halwagi,Mahmoud. (2020). "Incorporating
The Ex-Man (573 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
周立陽 Li Xing as Zhong Shu Ying 鍾書盈 Heaven Hai as Chen Da Fa 陳大發 MC40 as Xu Sheng Ren 許聖仁 Kerr Hsu as editor-in-chief Hsieh Chiung-hsuan as Li Wang Hua 黎王花
The First Half of My Life (858 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Guanning as Cui Baojian's son Yang Mei as a chubby girl. Sun Yuhan as Caicai Xu Sheng as Phil Guan Xueying as Sandra Dong Bi Hanwen as the lawyer of Chen Junsheng
2014 Asia-Pacific Rally Championship (451 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
RC2 All Jan Kopecký Pavel Dresler P RC2 All Young Motorsport TS Club Jun Xu Sheng Liu RC2 1, 3–5 Mitsubishi Mitsubishi Lancer Evo X Pedders Suspension Mark
Xu Jingzong (2,778 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Cartographer, historian, and politician Spouse(s) Lady Pei Lady Yu Children Xu Ang Xu Yu Xu Sheng Xu Gao Xu Jing two daughters Parent(s) Xu Shanxin (father)
China (insect) (1,845 words) [view diff] exact match in snippet view article
(5): 171–174. ISSN 1001-6074 – via CNKI. Zheng Zhe-ming 郑哲民; Bai Yi 白义; Xu Sheng-quan 许升全 (2012). "Zhèjiāng shěng línhǎi sānjiāng shīdì huángchóng de diàochá
Infinitesimal model (679 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
ISSN 1943-2631. PMC 3872177. PMID 24395822. Hill, William G.; Zhang, Xu-Sheng (2005-01-01). "Predictions of Patterns of Response to Artificial Selection
Water Margin (6,506 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
new characters such as Hua Rong's son Hua Fengchun (花逢春), Xu Ning's son Xu Sheng (徐晟) and Huyan Zhuo's son Huyan Yu (呼延鈺). It is difficult to exaggerate
Carbon nanotube field-effect transistor (4,637 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
2809. doi:10.1016/j.carbon.2006.03.030. Chen, Zhihong; Farmer, Damon; Xu, Sheng; Gordon, Roy; Avouris, Phaedon; Appenzeller, Joerg (2008). "Externally
Zhong Lin Wang (4,671 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
doi:10.1038/nphoton.2013.191. ISSN 1749-4885. Yang, Qing; Wang, Wenhui; Xu, Sheng; Wang, Zhong Lin (2011-09-14). "Enhancing Light Emission of ZnO Microwire-Based
Regolith-hosted rare earth element deposits (3,710 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
1007/s00126-011-0380-5. ISSN 0026-4598. S2CID 129847894. Cui, Li-Feng; Liu, Cong-Qiang; Xu, Sheng; Zhao, Zhi-Qi; Liu, Tao-Ze; Liu, Wen-Jing; Zhang, Zhuo-Jun (2016). "Subtropical
Lake Tauca (15,326 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Joseph J.; Gosling, William D.; Brooks, Stephen J.; Coe, Angela L.; Xu, Sheng (December 2011). "Vegetation, climate and fire in the eastern Andes (Bolivia)
List of piezoelectric materials (4,729 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
(18): 2565. doi:10.1002/adfm.201470112. ISSN 1616-301X. Park, Kwi-Il; Xu, Sheng; Liu, Ying; Hwang, Geon-Tae; Kang, Suk-Joong L.; Wang, Zhong Lin; Lee
Nanogenerator (11,613 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Journal of Physical Chemistry C. 114 (2): 1379–1384. doi:10.1021/jp909713c. Xu, Sheng; Qin, Yong; Xu, Chen; Wei, Yaguang; Yang, Rusen; Wang, Zhong Lin (2010)
List of Idol Producer episodes (3,219 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Original Singer Contestant Grade MERCURY NATION Flower Veil (花的嫁紗) Cyndi Wang Rapen C Xu Sheng-en (徐圣恩) C Gigel C J-ONE C Wang Youchen (王宥辰) C Gary C