Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for bei Zeng 2 found (4 total)

alternate case: Bei Zeng

Streptomyces taklimakanensis (82 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article

Yuan, Lin-Lin; Zhang, Li-Li; Luo, Xiao-Xia; Xia, Zhan-Feng; Sun, Bei-Bei; Zeng, Hong (July 2020). "Streptomyces taklimakanensis sp. nov., an actinomycete
Artificial enzyme (12,291 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
ISSN 1936-0851. PMID 34279913. S2CID 236142266. Yang, Jingjing; Pan, Bei; Zeng, Fei; He, Bangshun; Gao, Yanfeng; Liu, Xinli; Song, Yujun (10 March 2021)