Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Xu Haidong 16 found (50 total)

alternate case: xu Haidong

2018 World Junior Table Tennis Championships (104 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

China completed a clean sweep of gold medals in all seven events, with Xu Haidong winning the boys' singles title and Qian Tianyi securing victory in the
List of World Junior Table Tennis Championships medalists (46 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Nagasaki Yukiya Uda Miyuu Kihara 2018 Bendigo China China Xu Haidong Qian Tianyi Xu Haidong Xiang Peng Shi Xunyao Huang Fanzhen Xu Yingbin Shi Xunyao
2016 World Junior Table Tennis Championships (120 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Korea Choi Seung-min Kim Jiho  Japan Yuki Matsuyama Hina Hayata  China Xu Haidong Yuan Yuan Darko Jorgic Izabela Lupulesku Boys' team  Japan Tomokazu Harimoto
2018 in table tennis (3,036 words) [view diff] case mismatch in snippet view article find links to article
Bendigo Junior boys' singles: XU Haidong Junior girls' singles: QIAN Tianyi Junior boys' doubles:  China (XIANG Peng & XU Haidong) Junior girls' doubles:  China
2016 Asian Junior and Cadet Table Tennis Championships (108 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Event Gold Silver Bronze Junior boys' singles  China Xu Haidong  China Yu Heyi  South Korea Cho Seungmin  South Korea An Jaehyun Junior girls' singles
First encirclement campaign against the Hubei–Henan–Shaanxi Soviet (510 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Belligerents National Revolutionary Army Chinese Red Army Commanders and leaders Liu Yanbiao Xu Haidong Strength >6,700 2,500 Casualties and losses 1,200 Low
Order of battle Battle of Pingxingguan (407 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
685th Regiment – Yang Dezhi 686th Regiment - Li Tienyou 344th Brigade - Xu Haidong 687th Regiment - Zhang Shaodong 688th Regiment – ? (in reserve) 7th Group
2019 ITTF Challenge Series (284 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Not held Xiang Peng Kuai Man Belarus Open Emmanuel Lebesson Hina Hayata Xu Haidong Zhao Zhaoyan Satsuki Odo Saki Shibata Sai Linwei Shi Xunyao Indonesia
2017 World Junior Table Tennis Championships (122 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Cristian Pletea Adina Diaconu Boys' team  China Niu Guankai Wang Chuqin Xu Haidong Xue Fei  Japan Yukiya Uda Yuto Kizukuri Masaki Takami Yuta Tanaka  South
Second encirclement campaign against the Hubei–Henan–Shaanxi Soviet (817 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Belligerents National Revolutionary Army Chinese Red Army Commanders and leaders Yang Hucheng Xu Haidong 徐海东 Strength 7,500 3,000 Casualties and losses 2,000 Low
2016 in table tennis (1,921 words) [view diff] case mismatch in snippet view article find links to article
Cadet Table Tennis Championships in Bangkok Junior boys' singles winner: XU Haidong Junior boys' doubles winners: KIM Song Gun / HAM Yu Song Junior girls'
2019 Portugal Open (table tennis) (482 words) [view diff] exact match in snippet view article
Xiang Peng 10 11 11 9 10 11 10 8 Omar Assar 13 13 12 11 8 11 Xu Haidong 11 11 11 11 Xu Haidong 11 11 10 13 11 5 31 Nandor Ecseki 4 8 8 5 8 Omar Assar 6 8
China national table tennis team (346 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Yingchao ^ (1982-06-15) 15 June 1982 (age 39) Beijing Right Shakehand 484 Xu Haidong (2000-06-12) 12 June 2000 (age 21) Liaoning Right Penhold 692 Yu Heyi
2019 in table tennis (3,037 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Minsk Singles: Emmanuel Lebesson (m) / Hina Hayata (f) Doubles:  China (Xu Haidong & ZHAO Zhaoyan) (m) /  Japan (Satsuki Odo & Saki Shibata) (f) October
List of ITTF World Tour winners (139 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
doubles Women's doubles 2020 Minsk 2019 Minsk Emmanuel Lebesson Hina Hayata Xu Haidong Zhao Zhaoyan Satsuki Odo Saki Shibata 2018 Minsk Zhao Zihao Saki Shibata
2017 in table tennis (3,233 words) [view diff] case mismatch in snippet view article find links to article
Junior girls' doubles: Miyuu Kihara / Miyu Nagasaki Junior boys' team: XU Haidong, XU Yingbin, & YANG Shuo Junior girls' team: QIAN Tianyi, SHI Xunyao,