Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Xin Lu 34 found (42 total)

alternate case: xin Lu

Gravion (2,507 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

as her primary reason. Her birthday is revealed to be October 12. Faye Xin Lu refers to her as Big Sister in Episode 6 of the second season. Voiced by:
Hexinlusaurus (382 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
of the postorbital." The etymology of the genus name honors Professor He Xin-Lu (from the Chengdu University of Technology) who originally named the specimen
Sanfang Qixiang (427 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Chen Baochen Zheng Xiaoxu Shen Baozhen Sa Zhenbing Yan Fu Lin Shu Bing Xin Lu Yin Lin Huiyin Lin Juemin Wang Zhu Shu Chun Teng Deng Tuo Thanks to its
National Shrine of Saint Jude (Philippines) (2,068 words) [view diff] exact match in snippet view article
2000. On July 27, 2001, Fr. Ricardo C. Miranda, SVD and Rev. Fr. Joseph Xin Lu, SVD were appointed parochial vicar and attached priest respectively. In
Raghavan Varadarajan (1,534 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
doi:10.1021/bi025523t. PMID 12069608. B Citron, J Shiver, Tariq Najar, Xin Lu, J. ter Meulen, Gayathri Bommakanti, Xiaoping Liang, Kathleen Callahan,
Polymyositis (1,127 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Cardiology. 35 (11): 686–91. doi:10.1002/clc.22026. PMC 6652370. PMID 22847365. Xin Lu; Hanbo Yang; Xiaoming Shu; Fang Chen; Yinli Zhang; Sigong Zhang; Qinglin
Streptomyces caelestis (440 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
und Zellkulturen [1] ATCC Liu, Ling-Li; Xu, Ying; Han, Zhuang; Li, Yong-Xin; Lu, Liang; Lai, Pok-Yui; Zhong, Jia-Liang; Guo, Xian-Rong; Zhang, Xi-Xiang;
2010 All England Super Series (229 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Minh Jan Ø. Jørgensen Wang Yihan Wang Lin Jiang Yanjiao Pi Hongyan Wang Xin Lu Lan Saina Nehwal Zhou Mi Koo Kien Keat / Tan Boon Heong Jung Jae-sung /
Jiong (450 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
The Language Situation in China. De Gruyter. ISBN 978-1-61451-365-0. Ru, Xin; Lu, Xueyi; Li, Peilin (25 March 2010). The China Society Yearbook. BRILL.
Anadara broughtonii (253 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Zhi-Hong; Duan, Xiao-Ke; Wang, Qing-Chen; Wu, Biao; Rosani, Umberto; Xin, Lu-Sheng; Bai, Chang-Ming (2019-07-01). "Chromosomal-level assembly of the
University of Saskatchewan Graduate Students' Association (1,090 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Chapola Natalia Terekhova Dana Carriere 2014-15 Izabela Vlahu Mohammad Rafati Xin Lu Rajat Chakravarty Ranjan Datta Rahwa Osman Dana Carriere 2013-14 Ehimai
Hongkou District (683 words) [view diff] case mismatch in snippet view article find links to article
do 122,669 2.89 Jiaxing Road Subdistrict 嘉兴路街道 Jiāxìnglù Jiēdào cia ka xin lu ka do 125,634 2.63 Liangcheng Xincun Subdistrict 凉城新村街道 Liángchéng Xīncūn
Möbius aromaticity (1,880 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Congqing; Ming Luo; Qin Zhu; Jun Zhu; Paul v. R. Schleyer; Judy I-Chia Wu; Xin Lu; Haiping Xia (25 February 2014). "Planar Möbius aromatic pentalenes incorporating
Identical-machines scheduling (1,484 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Mathematics. 17 (2): 416–429. doi:10.1137/0117039. ISSN 0036-1399. Huang, Xin; Lu, Pinyan (2021-07-18). "An Algorithmic Framework for Approximating Maximin
Li Huang (1,049 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Zhang Junmai, a close follower of Liang Qichao, collaborated on a journal, Xin Lu (New Way), for which Zhang raised most of the money and Li wrote most of
List of township-level divisions of Shanghai (2,121 words) [view diff] case mismatch in snippet view article find links to article
tzen ka do 129,035 4.17 Jiaxing Road Subdistrict 嘉兴路街道 Jiāxìnglù Jiēdào ka xin lu ka do 125,634 2.63 Liangcheng Xincun Subdistrict 凉城新村街道 Liángchéng Xīncūn
Pudong (3,070 words) [view diff] case mismatch in snippet view article find links to article
cin ka do 146,237 7.38 Puxing Road Subdistrict 浦兴路街道 Pǔxìnglù Jiēdào phu xin lu ka do 177,468 6.25 Dongming Road Subdistrict 东明路街道 Dōngmínglù Jiēdào ton
Protected appointments system for hereditary privileges in Asia (225 words) [view diff] case mismatch in snippet view article find links to article
Korean Culture. Engishiki 井上光貞・関晃・土田直鎮・青木和夫 校注『律令』(日本思想大系新装版、岩波書店、平成6年(1994年)) ISBN 978-4-00-003751-8 Xu Baoguang(徐葆光)《Zhongshan chuan xin lu(中山傳信錄)》Book 5
James Z. Wang (1,270 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Transactions on Image Processing, vol. 14, no. 8, pp. 1187–1201, 2005. Xin Lu, Poonam Suryanarayan, Reginald B. Adams, Jr., Jia Li, Michelle G. Newman
Fault detection and isolation (3,208 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
doi:10.1088/0957-0233/26/11/115002. Jia, Feng; Lei, Yaguo; Lin, Jing; Zhou, Xin; Lu, Na (May 2016). "Deep neural networks: A promising tool for fault characteristic
First-fit-decreasing bin packing (1,838 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
on Computing. 7 (1): 1–17. doi:10.1137/0207001. ISSN 0097-5397. Huang, Xin; Lu, Pinyan (2021-07-18). "An Algorithmic Framework for Approximating Maximin
The Legend of Haolan (852 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
servant. Du Lingli as Baihe A servant in Xuri Palace. Wen Haibo as Lü Xin, Buwei's father. Gao Yu'er as Yao Ji, Lü Buwei's dancing girl. Zheng Long
Coco Lee (1,889 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Director Role Notes No Tobacco (无烟草) 2002 Stanley Kwan Master Of Everything (自娱自乐) 2004 Lee Xin Lu Hua Forever Young (栀子花开) 2015 He Jiong Teacher Han Cameo
The Winged Tiger (1,600 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Kin-wah as Soul Sucking Lad Cheng Miu as Chief of Mount Hua Yip Bo-kam as Xin Lu Yeung Chak-lam as Zhang Piao Wong Chung as martial artist after Winged Tiger's
2012 ITF Women's Circuit (April–June) (53 words) [view diff] exact match in snippet view article
Yang Zi Zhu Lin Lee So-ra Ayu Fani Damayanti Lu Jiajing Kanae Hisami Wen Xin Lu Jiajing Lu Jiaxiang 6–4, 6–4 Anna Fitzpatrick Jade Windley São José dos
Gelemo (1,694 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
January 2021. "Yìn méi: Lǎng jiǔ xīncūn nán tà màikè mǎ hóng xiàn 4.5 Gōnglǐ xīn luò zài yìn bāng 60 gōnglǐ" 印媒:朗久新村南踏麦克马洪线4.5公里 新路落在印邦60公里, Duowei News
List of unsolved problems in fair division (3,552 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
ACM: 539–556. doi:10.1145/3219166.3219238. ISBN 9781450358293. Huang, Xin; Lu, Pinyan (2019-07-10). "An algorithmic framework for approximating maximin
List of Gravion episodes (532 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
the new mass production Gravion, the Gran Troopers. Alex Smith and Faye Xin Lu introduce themselves to the President as new pilots of the Gran Troopers
Bin packing problem (6,284 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
362 (1): 127–139. doi:10.1016/j.tcs.2006.06.001. ISSN 0304-3975. Huang, Xin; Lu, Pinyan (2020-11-10). "An Algorithmic Framework for Approximating Maximin
Quantum digital signature (2,488 words) [view diff] case mismatch in snippet view article find links to article
Quantum Digital Signatures, arXiv:quant-ph/0105032 v2, (November 15, 2001) Xin , Deng-Guo Feng. Quantum Digital Signature Based on Quantum One-way Functions
Beijing city fortifications (16,055 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Xuanwumen. 《明史纪事本末》、《甲申传信录》 "History of the Ming Major Events", "A Shenchuan Xin Lu" 《大清会典》 "Qing Hui" 《明史·兵志一》 "Ming Shi Bing Zhi one" 《光绪顺天府志·京师志八:兵制》 "Guangxu
September 2010 in sports (21,159 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
(KOR) 21–14, 21–19 Women's doubles: Wang Xiao Li/Yu Yang (CHN) def. Bao Yi Xin/Lu Lu (CHN) 21–8, 21–8 Mixed doubles: Tao Jia Ming/Tian Qing (CHN) def. Xu
Multifit algorithm (4,506 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
1007/978-1-4613-3557-3_5, ISBN 978-1-4613-3557-3, retrieved 2021-08-23 Huang, Xin; Lu, Pinyan (2021-07-18). "An Algorithmic Framework for Approximating Maximin
Maximin share (9,277 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Allocations of Indivisible Chores and Goods". arXiv:1604.01435 [cs.GT]. Huang, Xin; Lu, Pinyan (2019-07-10). "An algorithmic framework for approximating maximin