Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Shi Zhengli 9 found (31 total)

alternate case: shi Zhengli

Mengla dianlovirus (241 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article

Committee on Taxonomy of Viruses, retrieved 2018-12-01 Wáng, Línfā; Shí, Zhènglì; Yáng, Xìnglóu; Kuhn, Jens H. "One (1) new genus including one (1) new
Apibacter raozihei (168 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Ji; Huang, Ying; Ren, Zhihong; Zhu, Wentao; Liang, Hao; Zhou, Peng; Shi, Zhengli; Xu, Jianguo (1 January 2020). "Apibacter raozihei sp. nov. isolated
Cynopterus (285 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Choon Beng; Chan, Sharon; Tan, Jun Hao; Yang, Xinglou; Zhou, Peng; Shi, Zhengli; Sessions, October M.; Wang, Lin-Fa (2019-10-01). "Detection and characterization
List of Coronavirus live isolates (3,226 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Eric F.; Randell, Scott H.; Lanzavecchia, Antonio; Marasco, Wayne A.; Shi, Zhengli-Li; Baric, Ralph S. (December 2015). "A SARS-like cluster of circulating
Horseshoe bat (5,922 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
mining bat guano, quarrying limestone, and cave tourism. Wang, Lin-Fa; Shi, Zhengli; Zhang, Shuyi; Field, Hume; Daszak, Peter; Eaton, Bryan (2006). "Review
Yi people (5,780 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Noam; Chmura, Aleksei; Terry, Philip; Fielder, Mark; Miller, Maureen; Shi, Zhengli; Daszak, Peter (2019). "Human-animal interactions and bat coronavirus
Pandemic prevention (15,836 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
scientist's cave exploits offer hope to beat virus 'sneakier than Sars' - Shi Zhengli is one of the scores of scientists joining a global effort to hunt down
History of coronavirus (12,555 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
doi:10.1126/science.1087139. PMID 12958366. S2CID 10608627. Li, Wendong; Shi, Zhengli; Yu, Meng; Ren, Wuze; Smith, Craig; Epstein, Jonathan H.; Wang, Hanzhong;
April–June 2020 in science (28,416 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
scientist's cave exploits offer hope to beat virus 'sneakier than Sars' - Shi Zhengli is one of the scores of scientists joining a global effort to hunt down