Find link

language:

jump to random article

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Kenta Kobayashi 8 found (23 total)

alternate case: kenta Kobayashi

Ramon E. Moore (547 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

Fourth R. E. Moore Prize". www.cs.utep.edu. Retrieved 2018-08-13. "Kenta Kobayashi Receives Fifth R. E. Moore Prize". www.cs.utep.edu. Retrieved 2018-08-13
Professional wrestling in Japan (1,621 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Yamamoto as Yoshi Tatsu, Kana as Asuka, Kaori Housako as Kairi Sane, and Kenta Kobayashi as Hideo Itami. A recent counter-example is Shinsuke Nakamura, who
Kenichi Matsuyama (467 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Year Title Role Notes Ref(s) 2003 Wining Pass Kenta Kobayashi Lead role Bright Future Jun Guzen nimo Saiaku na Shonen A bully 2004 The Locker 2 Yosuke
Ryūnosuke Kawai (82 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Asakusa no Shimai Aoyama Saikyō Heiki Mesukōsei: Rika Yuji Topless Kenta Kobayashi Kizumomo Ryo Satomi 2009 Kirakira Movies: Shinjuku-ku Kabukichō Hoikuen
Hotaru no Nikki (1,129 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Masayuki Furuya Programmer(s) Atsushi Usui Yu Kitajima Kenta Asano Kenta Kobayashi Yusaku Nagayasu Composer(s) Hajime Sugie Platform(s) PlayStation Vita
Yomawari: Night Alone (919 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Mizokami Producer(s) Sohei Niikawa Designer(s) Yu Mizokami Writer(s) Kenta Kobayashi Hirotaka Mieda Rie Yamagishi Composer(s) Mika Koga Platform(s) PlayStation
G1 Climax 29 (2,289 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
2019. WWE (2019-02-22). "WWE has come to terms on the release of Kenta Kobayashi (Hideo Itami)". @WWE. Retrieved 2019-02-22. "Kenta Shows up at NJPW
2000 All Japan Pro Wrestling mass exodus (2,449 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Rikio, Mitsuo Momota, Rusher Kimura, Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi, Kenta Kobayashi, Takao Omori, Yoshihiro Takayama, Jun Izumida, Masao Inoue, Yoshinari