Find link

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Xinyu Zhang 8 found (9 total)

alternate case: xinyu Zhang

Nanofiber seeding (429 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

steps. 3 ^1 Synthesis of Polyaniline Nanofibers by ‘Nanofiber Seeding’ Xinyu Zhang, Warren J. Goux, Sanjeev K. Manohar J. Am. Chem. Soc.; 2004; 126(14)
2014 Cup of China (764 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Zhang Hao Wang Xuehan / Wang Lei Yu Xiaoyu / Jin Yang Wang Shiyue / Liu Xinyu Zhang Yiyi / Wu Nan Zhao Yue / Zheng Xun  France Gabriella Papadakis / Guillaume
2016 Four Continents Figure Skating Championships (599 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Cong Yu Xiaoyu / Jin Yang Li Xibei / Xiang Guangyao Wang Shiyue / Liu Xinyu Zhang Yiyi / Wu Nan  Chinese Taipei Chih-I Tsao Amy Lin  North Korea Ryom
Lost in Panic Room (243 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Quan. Yang Xiao as Lin Hai. Li Wanyi as Lin Xiaoyu. Liu Xiaoxi as Duan Xinyu. Zhang Yukui as Master Jiang. Yu Dongjiang as Zhang Siyi. It grossed ¥10 million
Buddhas of Bamiyan (5,007 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
After fourteen years, on 7 June 2015, a Chinese adventurist couple Xinyu Zhang and Hong Liang filled the empty cavities where the Buddhas once stood
2015 Four Continents Figure Skating Championships (1,176 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Jian Peng Cheng / Zhang Hao Sui Wenjing / Han Cong Wang Shiyue / Liu Xinyu Zhang Yiyi / Wu Nan Zhao Yue / Zheng Xun  Chinese Taipei Chih-I Tsao Jui-Shu
2014 Four Continents Figure Skating Championships (3,905 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Ziquan Sui Wenjing / Han Cong Wang Wenting / Zhang Yan Wang Shiyue / Liu Xinyu Zhang Yiyi / Wu Nan Zhao Yue / Liu Chang  Chinese Taipei Jui-Shu Chen Jordan
2015 ITF Women's Circuit (April–June) (53 words) [view diff] exact match in snippet view article
Bavisetti Kang Jiaqi Sun Xuliu Gao Xinyu Zhao Di Guo Hanyu Gai Ao Gao Xinyu Zhang Ying 6–4, 6–2 Li Yihong Tang Qianhui Sharm el-Sheikh, Egypt Hard