Find link

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Qingdai 9 found (10 total)

alternate case: qingdai

Shamanism in the Qing dynasty (5,681 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

Press, ISBN 0-520-04804-0 . In two volumes. Du Jiaji 杜家驥 (1990). "Cong Qingdai de gongzhong jisi he tangzi jisi kan samanjiao" 从清代的宫中祭祀和堂子祭祀看萨满教 ["Perspectives
Da Tang Nü Xun An (173 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Qing as Xiaofoye Ji Chenmu as Manager Liu Zhou Jingfeng as Hou Baobao Li Qingdai as Hu Guan The Shadow of Empress Wu (Chinese) Da Tang Nü Xun An on
Tannu Uriankhai (2,611 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
puteshestvie v Mongoliyu, [Two Travels to Mongolia], (Irkutsk 1910) p. 12. Qingdai chouban iwu shimo [Complete Records of the Management of Barbarian Affairs]
Yu Yue (1,168 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
「清學之蛻分期,同時即其衰落期也。……然在此期 中,猶有一二大師焉,為正統派死守最後之壁壘,曰俞樾,曰孫詒讓,皆得流於高郵王氏。」, cited in Qingdai Xueshu Gailun [Introduction to the Academics of the Qing Period]. Han
Sun Qifeng (176 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Sun Qifeng depicted in Qingdai Xuezhe Xiangzhuan (清代學者象傳), a collection of portraits of Qing dynasty scholars
Sai Jinhua (2,782 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Tóng Xún). "Sai Jinhua" (S: 赛金花, P: Sài Jīnhuā). In: Qingdai renwu zhuangao (S: 清代人物传稿, P: Qīngdài Rénwù Zhuàngǎo), Ser 2. Liaoning People's Publishing
Jin Qicong (1,155 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
[Manchus in the Beijing City]. Liaoning People's Publishing House. 2000. Qīngdài Měnggǔshǐ Zhájì 清代蒙古史札記 [Notes on Qing Dynasty Mongolian History]. Inner
History of Tuva (4,178 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
puteshestvie v Mongoliyu, [Two Travels to Mongolia], (Irkutsk 1910) p. 12. Qingdai chouban iwu shimo [Complete Records of the Management of Barbarian Affairs]
Monica Esposito (2,594 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
d'Extrême-Orient. 2009 Yibu Quanzhen Daozang de faming: Daozang jiyao ji Qingdai Quanzhen rentong 一部全真道臧的发明:道臧辑要及清代全真认同. In Zhao Weidong 赵卫东 ed., Wendao