Find link

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Lê Dinh 16 found (17 total)

alternate case: lê Dinh

USCGC Point White (WPB-82308) (1,303 words) [view diff] no match in snippet view article

Navy as a part of the Vietnamization Program and recommissioned as RVNS Đình Hùng (HQ-708), 12 January 1970. Notes Scheina, p 69 "Presidential Unit
Lê Văn Kim (151 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
of Diệm and his brother, Ngô Đình Nhu. Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân, Đình Thụy (2011). Lược sử quân lực Việt Nam Cộng hòa. Hương Quê. ISBN 978-0-9852-1820-1
Paris By Night 38 (333 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Vinh Biệt Người Tình (Lời Việt: Phạm Duy) - Thanh Hà 07. Trở Về Cát Bụi ( Dinh) - Thế Sơn 08. Nấu Bánh Đêm Xuân (Qui Sắc) - Hương Lan & Chí Tâm 09. Còn
6th Vietnam Film Festival (34 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Thuần Ngày ấy bên sông Lam, Trở về Sam Sao Mộng Tuyền Tình yêu của em Best Cinematography Đình Ẩn Về nơi gió cát Nguyễn Hữu Tuấn Thị xã trong tầm tay
Paris By Night 80 (450 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
- Bé Xuân Mai 13. Tân Cổ: Cánh Thiệp Đầu Xuân (Nhạc và Lời: Minh Kỳ & Dinh) - Hương Lan 14. Mùa Xuân Lá Khô (Trần Thiện Thanh) - Mạnh Quỳnh 15. Mộng
Bombardment of Tourane (1,000 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Press of Kentucky, 1999) ISBN 0-8131-0966-3 (French) Strategy and science of combat on the water in Vietnam before the arrival of French, Đình Thống
4th Military Region (Vietnam People's Army) (817 words) [view diff] no match in snippet view article
International Cooperation of 4th Military Zone- Board Chairman: Senior Colonel Đình Tứ (honored as Hero of Labor of Vietnam in 2007) Construction and Installation
Vietnam national football team (1,390 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
9 1998 AFF Championship runner up Colin Murphy October 1997 6 3 1 2 Đình Chính (caretaker) 1997 1 0 0 1 Trần Duy Long 1997 5 0 0 5 Karl-Heinz
Project Runway Vietnam (1,077 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Nguyễn Thị Lan Anh 22 Đắk Lắk 12th Phạm Đặng Khánh 22 Quảng Ninh 11th Đình Chiến 25 Ho Chi Minh City 9th/10th Nguyễn Thị Thảo 24 Thanh Hóa Đặng Tuấn
Hàng Trống painting (799 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
the younger generations; there remains only one experienced craftsman, Đình Nghiên, who can make Hang Trong paintings. As a result, authentic Hang
Paris By Night 96 (1,474 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
28: Lam Phương 2 - Dòng Nhạc Tiếp Nối - Sacrée Soirée 3) Trở Về Cát Bụi ( Dinh) - Thế Son (Performance from Paris By Night 38: In Toronto) Yêu © (Nhật
Point-class cutter (1,682 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
London, Connecticut 61-65; Division 13, RVN 66-70 Transfer to RVN as RVNS Đình Hùng (HQ-708) 12 January 1970 Point Arden WPB-82309 1 February 1961 14
Coast Guard Squadron One (10,085 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
London, Connecticut 61-65; Division 13, RVN 66-70 Transfer to RVN as RVNS Đình Hùng (HQ-708) 12 Jan 1970 Point Arden WPB-82309 1 Feb 1961 14 Feb 1970
Lam Son High School (177 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
2000 Denmark Chemistry Silver Lê Tuấn Anh 2001 India Chemistry Silver Đình Hùng 2001 USA Mathematics Silver Tống Văn Trọng 2002 Indonesia Physics
Ships of the Republic of Vietnam Navy (2,804 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
(HQ-707) 11 December 1969 USCGC Point Hudson (WPB-82322) Scrapped. RVNS Đình Hùng (HQ-708) 12 January 1970 USCGC Point White (WPB-82308) Scrapped. RVNS
Nguyễn Hồng Giáp (1,449 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
« History teachers came from Tây Nguyên University to Dalat University: Đình Bá, Nguyễn Cảnh Huệ, Nguyễn Thông, Cao Thế Trình, Hoàng Thị Như Ý, Thu