Find link

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Julius Mankell 3 found (4 total)

alternate case: julius Mankell

Battle of Nördlingen (1634) (1,576 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

References: Julius Mankell. Uppgifter rörande swenska krigsmaktens styrka, sammsättning och fördelning, Stockholm 1865 p.198-202 Peter ...
Battle of Lapua (178 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
References : Julius Mankell. p 143
Battle of Karstula (174 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
References : Julius Mankell. Anteckningar rörande finska arméens och Finlands krigshistoria särskildt med afseende på krigen emellan sverige ...