Find link

langauge:

Find link is a tool written by Edward Betts.

searching for Bin Jiang 19 found (21 total)

alternate case: bin Jiang

Binjiang District (237 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article

Supor CO.,LTD. Add:17th Floor of Supor Building, No 1772 Jiang Hui Road, Bin Jiang District, Hangzhou City,Zhejiang Province China Zhejiang Shaoxing Supor
Spatial network analysis software (1,866 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
automatically generated 'e-spaces' and 's-spaces'. Axwoman 1.0, written by Bin Jiang while at UCL, is a tool to perform axial analysis as a plug-in to ESRI
Skateboarding in China (1,483 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Skateboarding arrived in China in April 1986 when an American skateboarder arrived in China to study Chinese at the Beijing Language Institute. He says
2006 Pacific Curling Championships (118 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
 South Korea Lee Jae Ho 4 1  Australia Hugh Millikin 4 1  China Wang Bin Jiang 3 2  Japan Hiroaki Kashiwagi 2 3  New Zealand Dan Mustapic 2 3  Chinese
Wuhan Greenland Center (571 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
2012 Estimated completion 2019 Cost $4.5 billion Owner Wuhan Greenland Bin Jiang Property Height Architectural 636 m (2,087 ft) Tip 636 m (2,087 ft) Top
Hangzhou Binjiang Hospital (171 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Wikimedia Commons has media related to Bin Jiang Hospital.
Supor (173 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Supor CO.,LTD. Add:17th Floor of Supor Building, No 1772 Jiang Hui Road, Bin Jiang District, Hangzhou City,Zhejiang Province China Zhejiang Shaoxing Supor
Jiang Wan (809 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Sichuan Relations Liu Min (cousin) Pan Jun (cousin) Children Jiang Bin Jiang Xian Occupation Official, regent Courtesy name Gongyan (公琰) Posthumous
Tungsten diselenide (831 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
1038/nphoton.2014.271.  Zhang, Xin; Qiao, Xiao-Fen; Shi, Wei; Wu, Jiang-Bin; Jiang, De-Sheng; Tan, Ping-Heng (2015). "Phonon and Raman scattering of two-dimensional
Thymallus yaluensis (206 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Thymallus Catalog of Fishes, California Academy of Sciences. MA Bo, HUO Tang-Bin, JIANG Zuo-Fa (2008) Thymallus arcticus yaluensis is a synonym of T. grubii by
Mental mapping (1,321 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
information view, which argued that the face of the city is its information . Bin Jiang (2012) argued that the image of the city (or mental map) arises out of
Sabin Vaccine Institute (1,713 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Sara; Tseng, Chien-Te K.; Bottazzi, Maria Elena; Hotez, Peter J.; Zhan, Bin; Jiang, Shibo (2014). "Yeast-expressed recombinant protein of the receptor-binding
Midnight Garage (651 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
manhole cover. Alex Fong Yoon So-yi Gordon Lam Tse Kwan-ho Bai Ru Cho Sung-bin Jiang Zhongwei "三更车库Midnight Garage (2013)". movie.mtime.com (in Chinese)
Shanghai Community International School (1,221 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Hangzhou International School (nursery-grade 12): 78 Dongxin Street, Bin Jiang District, Hangzhou 310053 SCIS has over 2500 students coming from more
Microhyla taraiensis (389 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Khatiwada, Janak Raj; Shu, Guo Cheng; Wang, Shou Hong; Thapa, Arjun; Wang, Bin; Jiang, Jianping (12 April 2017). "A new species of the genus Microhyla (Anura:
The Methods of the Sima (1,409 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
refuted. Seven Military Classics Sima Qian State of Qi King Wei of Qi Sun Bin Jiang Ziya Sima Rangju Sawyer, Ralph D. The Seven Military Classics of Ancient
Daniel Buren (5,081 words) [view diff] exact match in snippet view article find links to article
Travail in situ – à l'initiative de Blue Dragon Art Company, Tapei, Bin Jiang Junior High School, Taipei, Taiwan Tram/Trame, 2004–2006. Travail in situ
List of Chinese films of 2015 (3,641 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
Yaowu Alex Fong, Yoon So-yi, Gordon Lam, Tse Kwan-ho, Bai Ru, Cho Sung-bin, Jiang Zhongwei Mystery / Thriller / Horror Outcast Nick Powell Hayden Christensen
Self-cleaning surfaces (5,863 words) [view diff] no match in snippet view article find links to article
14996–14997. doi:10.1021/ja038026o. ISSN 0002-7863.  Min, Wei-Lun; Jiang, Bin; Jiang, Peng (2008-10-17). "Bioinspired Self-Cleaning Antireflection Coatings"